Hoppa till sidans innehåll

IK Ymers miljöpolicy

03 MAR 2022 11:26
I Borås Tidning stod det om föreningars miljöpolicy. Några har varit lite nyfikna på IK Ymers miljöpolicy. Vi är certifierade som en "Säker och Trygg förening" och vår miljöpolicy finns på vår hemsida under fliken "Säker och Trygg förening".
  • Uppdaterad: 03 MAR 2022 11:26

Det stod i BT att vi inte har någon policy ifråga om mat. Det har vi, det finns under punkt 5 ifråga om inköp. Vi serverar tex bara rättvisemärkt och kravmärkt kaffe i vår servering.
Det vi skall jobba med framöver är att vi till våren skall bygga en egen miljöstation så att vi lättare skall kunna ta hand om vårt avfall på ett bra vis. Vi håller också på att planera för att sätta upp solceller på Ymergårdens tak. Vi hoppas att det kommer att bli av i höst om allt går i lås.
 
Här nedan kommer det som står i vår miljöpolicy. Alla medlemmar får gärna ha synpunkter på den. Det skall vara ett levande dokument.
"IK Ymer ska verka för en hållbar utveckling och ett hållbart samhälle genom att hälsa, miljö och socialt ansvar ska genomsyra verksamhetsutformning och beslutsfattande. Föreningen skall sträva efter att i alla sammanhang väga in den påverkan på miljön och klimat verksamheten innebär och arbeta såväl strategiskt som praktiskt med att minimera denna påverkan.
 
Vårt arbete mot en hållbar utveckling skall sikta mot ständiga förbättringar och dessa skall kontinuerligt höja kvaliteten på vårt miljöarbete. I vårt miljöarbete ingår:
• Att leva upp till gällande miljölagar och föreskrifter som berör vår idrottsklubb.
• Att alltid vid större ny-, om- och tillbyggnader samt större arrangemang beakta miljöpåverkan.
• Att sträva efter att minimera onödiga transporter av kanslipersonal, styrelse, ledare och medlemmar.
• Att alltid sträva efter att minimera användningen av energi och andra naturresurser.
• Att sträva efter att hänsyn till miljöpåverkan tas i alla inköp som görs i föreningen.
• Att i möjligast mån källsortera det avfall föreningen genererar.
• Att medarbetare görs medvetna om miljöfrågor samt sörja för att de har tillräcklig kunskap för att uppfylla de miljömål som är förknippade med var och ens arbetsuppgifter.
• Att göra medlemmar medvetna om miljöfrågor samt inspirera dessa till miljötänkande och engagemang."
Bilden på blåsipporna är från förra våren någonstans i Ymerterrängen. Så härligt att det snart är vår!

 

Skribent: Carina Lindberg
E-post: Adressen Gömd
.

 

Idrottklubben Ymer

 

 

Ymergården (kartlänk)      

This is a mailto link

033-24 89 24

Postadress
Ymergården, Jutabo 
507 90 Borås

 

 

Facebooksidor

 

   

 

   Frisbee
  Boxning
  Volleyboll
  Gymnastik 
  Friidrott
  Orientering
    

Postadress:
IK Ymer
Ymergården Jutabo
50790 Brämhult

Besöksadress:
Ymergården
50790 Brämhult

Kontakt:
Tel: 033248924
E-post: This is a mailto link

         Huvudsponsorer